Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Nâng cao chất lượng dịch vụ trong khám chữa bệnh hệ thống y khoa Vạn Thành, Đồng Nai
Tác giả: Vũ Văn Đại
Từ khoá: chất lượng, dịch vụ, khám chữa bệnh, y khoa, Vạn Thành, Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: ĐH Thành Đông
Mô tả: Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Hệ thống y khoa Vạn Thành Đồng Nai giai đoạn 2018-2020, đề xuất các giải pháp nhằm Nâng cao chất lượng dịch vụ trong khám chữa bệnh hệ thống y khoa Vạn Thành Đồng Nai trong thời gian tới để mang lại kết quả phục vụ tốt hơn cho Phòng khám
Bộ sưu tập: Quản Trị Kinh Doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
V%C5%A9%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BA%A1i.pdf Adobe PDF Xem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.