Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên Đài phát thanh thành phố Hải Dương
Tác giả: Nguyễn Thành Hải
Từ khoá: động lực, cán bộ, nhân viên, Đài phát thanh, Hải Dương
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: ĐH Thành Đông
Mô tả: Đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức ở các Đài phát thanh địa phương. Từ đó đề xuất các giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức, viên chức các Đài phát thanh địa phương trong thời gian tới
Bộ sưu tập: Quản lý Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
402-403.%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20H%E1%BA%A3i.pdf Adobe PDF Xem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.