Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Tạo động lực cho cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I
Tác giả: Lê Thu Hương
Từ khoá: cán bộ, giảng dạy, Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: ĐH Thành Đông
Mô tả: Đánh giá thực trạng về tạo động lực làm việc cho cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy 1. Đề xuất giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy 1 trong thời gian tới
Bộ sưu tập: Quản lý Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
406-407.%20L%C3%AA%20Thu%20H%C6%B0%C6%A1ng.pdf Adobe PDF Xem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.