Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Tác giả: Lê Quý Chương
Từ khoá: Quản lý, vốn, đầu tư, xây dựng cơ bản, Ngân sách, Nhà nước, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: ĐH Thành Đông
Mô tả: Đánh giá thực trạng về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho Huyện trong những năm tới
Bộ sưu tập: Quản lý Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
408-409.%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20Ch%C6%B0%C6%A1ng.pdf Adobe PDF Xem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.