Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Quản lý nhà nước về an toàn, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Tác giả: Nguyễn Thị Tươi
Từ khoá: Quản lý, nhà nước, an toàn, thực phẩm, Hải Dương
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: ĐH Thành Đông
Mô tả: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh
Bộ sưu tập: Quản lý Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
410-411.%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20T%C6%B0%C6%A1i.pdf Adobe PDF Xem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.