Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - chi nhánh Thành Đông
Tác giả: Nguyễn Văn Cương
Từ khoá: Quản lý, rủi ro, tín dụng, vay, khách hàng, doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Thành Đông
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: ĐH Thành Đông
Mô tả: Phân tích thực trạng quản lý RRTD cho vay KHDN tại BIDV - Chi nhánh Thành Đông từ 2015 – 2017; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý RRTD cho vay KHDN tại BIDV - Chi nhánh Thành Đông; đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế về quản lý RRTD cho vay KHDN tại BIDV - Chi nhánh Thành Đông. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý RRTD cho vay KHDN tại BIDV – Chi nhánh Thành Đông trong thời gian tới
Bộ sưu tập: Quản lý Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
412-413.%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20C%C6%B0%C6%A1ng.pdf Adobe PDF Xem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.