Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyển 2- Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán
Tác giả: Tập thể
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp; Tài chính; Chứng từ; Sổ hạch toán
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Tài chính
Mô tả: Sách gồm 463 trang, khổ 16x24cm. Nội dung chính đề cập tới: Hệ thống báo cáo tài chính các qui định chung, danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính. Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp. Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán
Bộ sưu tập: Kế toán

Mượn sách


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.