Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyển 2- Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán
Tác giả: Tập thể
Từ khoá: Kế toán tài chính; Doanh nghiệp; Chứng từ; Báo cáo; Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Thống kê
Mô tả: Sách gồm 464 trang, khổ 16x24cm. Nội dung chính đề cập tới: Trình bày chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam mới được ban hành gồm các hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp, chế độ sổ sách kế toán và hình thức kế toán
Bộ sưu tập: Kế toán

Mượn sách


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.