Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Chế độ kế toán doanh nghiệp. Quyển 2- Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán
Tác giả: Tập thể
Từ khoá: Kế toán tài chính; Doanh nghiệp; Chứng từ; Báo cáo; Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Lao động
Mô tả: Sách gồm 515 trang, khổ 16x24cm. Nội dung chính đề cập tới: Giới thiệu về hệ thống báo tài chính bao gồm danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp: báo cáo tài chính, lập chứng từ kế toán, lập sổ kế toán và sơ đồ kế toán chủ yếu
Bộ sưu tập: Kế toán

Mượn sách


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.