Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Quản trị ngân hàng thương mại
Tác giả: Phan Thị Thu Hà
Từ khoá: Ngân hàng thương mại; Quản trị
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Mô tả: Sách gồm 342 trang, khổ 16x24cm. Nội dung chính đề cập tới: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng; các nội dung về nguồn vốn và quản lý nguồn vốn, tài sản và quản lý tài sản, các nghiệp vụ tín dụng, quy trình tín dụng và phân tích tín dụng, dịch vụ thanh toán của ngân hàng, định giá các dịch vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại...
Bộ sưu tập: Tài chính ngân hàng

Mượn sách
Các tập tin trong tài liệu này:


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.