Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Tác giả: Lê Văn Tề biên soạn
Từ khoá: Ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ; Tài chính; Kế toán
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Thống kê
Mô tả: Sách gồm 495 trang, khổ 15x21cm. Nội dung chính đề cập tới: Khái niệm tổng quan về ngân hàng thương mại. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lí tài chính ngân hàng thương mại. Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
Bộ sưu tập: Tài chính ngân hàng

Mượn sách
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1055-1057.%20Nghi%E1%BB%87p%20v%E1%BB%A5%20NHTM.pdf 0,7mb Adobe PDF Xem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.