Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Bài tập thực hành quản trị kinh doanh: Áp dụng cho hệ đào tạo chính quy
Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên
Từ khoá: Bài tập; Quản trị kinh doanh; Giáo trình
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân
Mô tả: Sách gồm 176 trang, khổ 15x21cm. Nội dung chính đề cập tới: Cung cấp những kiến thức quản trị kinh doanh cơ bản và hệ thống câu hỏi thực hành, bài tập về nhà quản trị, tạo lập doanh nghiệp, quản trị quá trình sản xuất, nguồn nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị công nghệ, cung ứng nguyên vật liệu, tiêu thụ, tài chính, quản trị sự thay đổi, hiệu quả kinh doanh...
Bộ sưu tập: Quản trị kinh doanh

Mượn sách
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1108.%20B%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%B1c...pdf 0,5mb Adobe PDF Xem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.