Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://thanhdong.edu.vn/
Nhan đề: Thị trường chứng khoán: sách chuyên khảo
Tác giả: Lê Hoàng Nga
Từ khoá: Thị trường chứng khoán; Sách chuyên khảo
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Tài chính
Mô tả: Sách được tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa bổ sung. Sách gồm 462 trang, khổ 16x24cm. Nội dung chính đề cập tới: Những kiến thức tổng quan về thị trường chứng khoán, thị trường sơ cấp, sở giao dịch, thị trường phi tập trung, tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư, đăng ký - lưu ký - bù trừ và thanh toán chứng khoán, hệ thống thông tin thị trường, phân tích chứng khoán, quản lý thị trường chứng khoán, đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán...
Bộ sưu tập: Tài chính ngân hàng

Mượn sách
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1117-1118.%20TTCK...pdf 0,6mb Adobe PDF Xem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.